Jelentkezés

A jelenlegi tanév (2018/2019) két félévből áll.

Az 1. félév (őszi szemeszter) szorgalmi időszaka 2018. szeptember 1. és 2018. december 15. között lesz. Az azt követő vizsgaidőszak utolsó napja 2019. január 12. lesz.

A 2. félév (tavaszi szemeszter) szorgalmi időszaka 2019. február 2. és 2019. május 25. között lesz. Az azt követő vizsgaidőszak utolsó napja 2019. június 22. lesz.

A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 236/2006. (XI.27.) kormányrendelet 2.§ (2) szerint a rendelet hatálya nem terjed ki a hitéleti képzésekre, ezért:

  • a jelentkezési csomagot közvetlenül a főiskola címére kell küldeni (Golgota Teológiai Főiskola, 1426 Budapest, Pf. 124.), illetve
  • a jelentkezéshez a főiskola saját jelentkezési lapját kell kitölteni.

A jelentkezési lap mellett az írásbeli felvételi lapot és három ajánlólevelet kell a főiskola címére eljuttatni. A három ajánlólevél egyikét egy gyülekezeti lelki vezetőnek kell kitölteni, a másik kettőt olyan személyeknek, akik elég jól ismerik a jelentkezőt ahhoz, hogy hogy hiteles értékelést adhassanak róla. Az ajánlólevelet vagy az azt kitöltő juttatja el a főiskolának, vagy lezárt borítékban átadja a jelentkezőnek.

A jelentkezési csomagot kérésre postán elküldi a főiskola, de le is tölthető weblapról. A jelentkezési csomagot a jelentkezési adminisztrációs díjjal együtt (5000 Forint) kell eljuttatni a jelentkezési lapon megjelölt címre. (A jelentkezési adminisztrációs díj vissza nem térítendő egyszeri összeg, amit postai utalványon vagy banki utalással lehet eljuttani a főiskolához. Banki utalás esetén a közlemény rovatban fel kell tünteni a jelentkező nevét és lakcímét, ami a kiállítandó számla miatt szükséges.)

 

A főiskola bankszámlaszáma:

Golgota Teológiai Főiskola

10402946-00026813-00000002

 

A jelentkezési eljárás végén annak eredményéről a főiskola levélben vagy elektronikus úton értesíti a jelentkezőket.

A 2019/2020 tanévre a jelentlezés határideje 2019. augusztus 15.

A felvételt a következő tényezők befolyásolják:

  • Szellemi-lelki érettség—a jelentkezési lapon, az írásbeli felvételiben, és az ajánlólevelekben foglalt információk alapján kerül felmérésre.
  • Gyülekezeti kapcsolódás és szolgálat—az ajánlásokban foglalt információk alapján kerül felmérésre.
  • Felkészültség—megszerzett érettségi szükséges a beíratkozához, illetve bibliai alapismeret, ami az írásbeli felvételiben foglaltak alapján kerül felmérésre.

A felvételt nyert jelentkezők a beíratkozás után kezdhetik meg a diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézést. Addig a főiskola kérésre ideiglenes diákigazolványt tud kiállítani.

Az oklevél kézhezvételének feltétele egy középfokú komplex nyelvvizsga.

A megszerzett alapképzés egyházi szolgálatra és további képzésre adhat lehetőséget.

 

A jelentkezéshez szükséges nyomatványok:

 

Intézményünk lehetőséget nyújt az oktatáson való részvételre gyülekezeti tanfolyam formájában is. Ez abban az esetben ajánlott, ha a jelentkező csak rövidebb ideig (egy-egy félév erejéig) szeretne részt venni a képzésben, illetve ha érettségi nélkül jelentkezik.

A gyülekezeti tanfolyam nagyobb rugalmasságra ad lehetőséget a hallgatóknak, hiszen bármikor elkezdhető, viszont a teológus alapkézés nem szerezhető meg gyülekezeti tanfolyam útján.

Jelentkezni a jelentkezéis lap kitöltésével lehet, amit a tanfolyam@ccbce.com címre vagy a főiskola levelezési címrére kell eljuttatni.

A tanfolyam kurzusonkénti díja 5000 Forint, amit banki átutalással vagy postai úton lehet eljuttatni a főiskola címére. A tandíj teljes összege a beiratkozáskor fizetendő és vissza nem téríthető.

A gyülekezeti tanfolyamra való jelentkezéshet a következő nyomtatványokra van szükség:

USA