Alapértékeink

icondove

Evangélium

Az evangélium Isten ereje, minden hívő üdvösségére (Pál rómaiakhoz írt levele 1,16). A képzési program különös figyelmet szentel annak, hogy a hallgatók a gyakorlatban is megtanulhassák és megélhessék az evangélium átadását, amire a magyarországi élet kiváló lehetőséget szolgáltat.

Felkészülés

Vágyunk, hogy hallgatóink teljességében tudatában legyenek Isten akaratának. (Pál levele a kolosséiakhoz 1,9) Arra törekszünk, hogy felkészítsük hallgatóinkat Isten akaratának a megismerésére a szolgálatban.

Kapcsolatépítés

Hallgatóink a képzés során megtanulhatnak hidakat építeni és az evangéliumot hirdetni az őket körülvevő társadalomban, valamint jellemük és ajándékaik fejlesztésével azt is felfedezik, hogyan támogathatják a helyi gyülekezetet. (Pál efezusiakhoz írt levele 4,11-12)

Küldetés

Keresztényekként elhívásunk, hogy tanítványokká tegyünk minden népet (Máté evangéliuma 28,19-20). Intézményünk munkatársai és oktatói különleges figyelmet szentelnek ennek a küldetésnek, hogy megvallhassák hitüket az őket körülvevő társadalomban.

Biblia

A Biblia Isten igéje, ami ma is releváns és képes megváltoztatni életeket, valamint jó cselekedetre felkészíteni bennünket. (Pál második levele Timóteushoz 3,16-17)

Szeretet

Jézus tanítványai arról ismerhetők fel, hogy szeretik egymást (János evangéliuma 13,35). Hallgatóinkat az evangélium-központú, érett életre bátorítjuk (Zsidókhoz írt levél 6,1) azért, hogy képesek legyenek megtalálni az egyensúlyt a keresztény szabadság és a szeretet között. (Pál levele a galatákhoz 5,12-14)

Lélek szerint járni

Hisszük, hogy igazi átformálódás csakis a bensőnkből kiindulva, a Szentlélek munkájának következtében mehet végbe (Pál levele a rómaiakhoz 8,11). Vágyunk, hogy diákjaink növekedjenek a Lélekben való járásban,  győzedelmes életet folytassanak a testi vágyak felett (Pál levele a galatákhoz 5,16),  és hogy a Lélek bennük lévő gyümölcsét nem elhanyagolva, Istent dicsőítve, benne megmaradva éljenek (János evangéliuma 15,4) (Pál levele a rómaiakhoz 12,1).

USA