Dokumentumok

Közzétételi kötelezettség

A Golgota Teológiai Főiskola a közzétételi kötelezettségének az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete alapján tesz eleget.

A főiskola neve, székhelye, jogállása

Főiskola neve: Golgota Teológiai Főiskola
Rövidített elnevezése: GTF
Elnevezése angolul: Calvary Chapel Bible College Europe
Rövidített neve angolul: CCBCE.
Székhelye: 7041 Vajta, Petőfi Sándor u. 562.
Telefonszáma: 06 25 229-252
E-mail: gtf@ccbce.com
Honlap: gtf.golgota.hu
A főiskola felsőoktatási azonosító száma: FI55471

Tanulmányi osztály elérhetősége:
E-mail: magyar@ccbce.com
Nyitvatartás: munkanapokon 9-16 óráig

Irányító szerv: Emberi Erőforrások Minisztériumaelérhetősége
Hatósági feladatok ellátása a felsőoktatási feladatokkal kapcsolatban: Oktatási Hivatalelérhetősége
USA