Kedves Érdeklődők!

A Golgota Teológiai Főiskola a 2011. évi CCIV. törvénynek erre vonatkozó módosítása hatályba lépésének napjával, 2020. augusztus 1-jével megszűnik. A hallgatók ezután a Felsőoktatási Információs Rendszerben (FIR) tárolt saját adataikra vonatkozóan kérhetnek tájékoztatást.

A kérelmüket a fir.adatszolgaltatas@oh.gov.hu e-mail címre küldhetik meg. Az adatkérésében meg kell jelölnie a természetes személyazonosító adatait (viselt név, születési név, születési hely, születési idő, anyja neve), oktatási azonosító számát, valamint a FIR-ből igényelt adatok körét.


A főiskola vezetősége